0

รายละเอียดของกล่องกระดาษ

กระดาษทําผิวกล่องในท้องตลาดอาจมีชื่อเรียกที่หลากหลายแล้วแต่ผู้ผลิตกระดาษแต่ละรายจะกําหนดโดยมีความแตกต่างที่คุณภาพและลักษณะที่ปรากฎเป็นหลัก   ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของลอนกระดาษลูกฟูก

ชนิดและคุณสมบัติของลอนกระดาษ


กระดาษทําผิวกล่องสีขาว (KS)

กระดาษทําผิวกล่องสีขาวจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้า ที่มีความต้องการใช้งานกล่องที่เน้นความแข็งแรงควบคู่ไปกับความสวยงาม ในด้านการพิมพ์มีน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่ 170 กรัมต่อตารางเมตร


กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Single Face)

กระดาษทําผิวกล่องสีขาวจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้า ที่มีความต้องการใช้งานกล่องที่เน้นความแข็งแรงควบคู่ไปกับความสวยงาม ในด้านการพิมพ์มีน้ำหนักมาตรฐานอยู่ที่ 170 กรัมต่อตารางเมตรกระดาษทําผิวกล่องสีขาว (KS)

กระดาษทําผิวกล่องสีเหลืองทอง เป็นกระดาษที่เน้น ไปที่ความแข็งแรงในการผลิตกล่องที่ต้องการความสามารถในการเรียงซ้อนและรับน้ำหนัก สีเหลืองทองที่โดดเด่น เป็นสีที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ในกลุ่มลูกค้าในเอเซีย เนื่องจากในความเชื่อของชาวจีนจะถือว่าสีเหลืองทองดังกล่าวเป็นสีที่เป็นมงคล มีน้ำหนักมาตรฐานตั้งแต่ 125, 150, 185 จนถึง 230 กรัมต่อตารางเมตกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall)

จะประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่นโดยลอนลูกฟูกจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 ซึ่งมักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลางหรือไม่เน้นความแข็งแรงมากนักลอนมาตรฐานที่ใช้ คือB,C,Eกระดาษทําผิวกล่องสีธรรมชาติ (KI)

กระดาษทําผิวกล่องสีธรรมชาติ เป็นกระดาษที่เน้นในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนําไปใช้งานในการกลุ่มสินค้าที่ต้องการความสามารถในการรับแรงได้ในระดับหนึ่งสีที่เป็นสีอ่อนเป็นธรรมชาติทําให้งานพิมพ์บนกล่องมีความโดดเด่นสวยงามมีน้ำหนักมาตรฐานตั้งแต่125,150และ185กรัมต่อตารางเมตร


กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall)

จะประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่นประกบกับลอนลูกฟูก 2 แผ่นวางสลับกันโดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางด้านการพิมพ์ และกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้านการรับแรงกระแทกจะนิยมใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูงหรือสินค้าที่มีน้ำหนักมากลอนมาตรฐานที่ใช้คือB,C ( ลอนBจะอยู่ด้านนอก ส่วนลอน C จะอยู่ด้านใน )


กระดาษทําลอนลูกฟูก CA หรือ M (Corrugating Medium)

กระดาษทําผิวกล่องสีธรรมชาติ เป็นกระดาษที่เน้นในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนําไปใช้งานในการกลุ่มสินค้าที่ต้องการความสามารถในการรับแรงได้ในระดับหนึ่งสีที่เป็นสีอ่อนเป็นธรรมชาติทําให้งานพิมพ์บนกล่องมีความโดดเด่นสวยงามมีน้ำหนักมาตรฐานตั้งแต่125,150และ185กรัมต่อตารางเมตร


ลอนลูกฟูก ( Corrugations Flute )

เราทุกคนต่างทราบกันดีว่า ถ้าเส้นโค้งนำมาปรับให้เหมาะสม จะเป็นการทำให้พื้นที่ต้องการทอดข้ามเกิดความแข็งแรงมากที่สุดดังนั้นผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกจึงนำหลักการเดียวกันนี้ เข้ามาใช้ในการผลิตความโค้งของลอนกระดาษลูกฟูกโดยเราเรียกเส้นโค้ง ของกระดาษนี้ว่า"ลอนลูกฟูก"และเมื่อนำลอนนี้มาติดกับแผ่นกระดาษเรียบ (Linerboard) พวกมันจะสามารถทนทานต่อความโค้งงอและแรงกดได้จากทุกทิศทางลอนลูกฟูกมีหลายชนิดโดยลอนแต่ละประเภทจะมีขนาดและความสูงของลอนไม่เท่ากันรวมถึงความเหมาะสมกับการใช้งานก็แตกต่างกันด้วยตารางด้านล่างจะเป็นการนำลอนแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบเพื่อทำความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Factory   (OEM)

200/2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700


Line Factory 1:      tpc-sales

Line Factory 2:       tpc-sales-2ฝ่ายขาย 1:   093-426-5391


 ฝ่ายขาย 2:  095-242-3651


ฝ่ายขาย 3:   082-626-2416


Telephone:   02-433-6888


 แฟกซ์02-433-3744


    info@thaipapercartons.com
จำนวนขั้นต่ำ  OEM กล่องลูกฟูกทุกชนิด 1,000  ใบ/SKU

OEM Order แรก ใช้เวลาผลิต 14 วัน   

หลังจาก   confirm  แบบ

Repeat Order ใช้เวลาผลิต 7 วัน

TPC Shop Online   (กล่องสำเร็จรูป)