null

0

รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

1.     เจ้าหน้าที่ โกดังและโลจิสติกส์

2.      เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale Representative)

3.    พนักงานฝ่ายผลิต


คุณสมบัติสวัสดิการ

กรุณาติดต่อ    Email: thaipapercartons@gmail.com

          099-428-9391