0

รูปแบบกล่องลูกฟูก

เราเป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตกล่องและส่วนประกอบกล่องที่เป็น  กระดาษลูกฟูกตามรูปแบบและจำนวนที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ทางบริษัทยังจำหน่ายกล่องรูปแบบมาตราฐานที่ใช้ในการส่งสินค้าที่เป็นพัสดุภัณฑ์อีกด้วย 

กล่องลูกฟูกแบบ RSC

( Regular Slotted Container )


                      นิยมใช้มากกว่ากล่องชนิดอื่นๆเนื่องจากผลิตได้ง่ายจากกระดาษแผ่นเดียวสิ้นเปลืองวัสดุน้อยมีฝาเปิดปิดที่กว้างเท่ากันโดยฝากล่องแผ่นนอกบรรจบกันที่กึ่งกลางกล่องตามด้านยาวของฝากล่องฝากล่องแผ่นในเว้นช่องห่างตามความสัมพันธ์ของด้านกว้างและด้านยาวของกล่องสามารถขนส่งให้ลูกค้าเป็นแผ่นราบเสมอกันซึ่งคลี่ออกพับเป็นกล่องได้ทันทีซึ่งง่ายต่อการบรรจุและปิดกล่องกล่อง RSC สามารถดัดแปลงขนาดเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ได้เกือบทุกชนิดและสามารถใช้แผ่นรองเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้

กล่องลูกฟูกแบบ  FOL

( Full Overlap SlottedContainer )

 

                     มีฝาทุกด้านเปิดปิดกว้างเท่ากันฝากล่องแผ่นนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่อง ทำให้ทับกันสนิทการซ้อนทับกันของฝาเปิดแผ่นนอกทั้งด้านบนและด้านล่างจะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่องเมื่อมีการวางซ้อนกันจึงเหมาะสำหรับบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากอีกทั้งยังช่วยต้านทานการ handling ที่ไม่ปราณีตได้ดีขึ้น

กล่องลูกฟูกแบบ HSC

(Half Slotted Container with Cover)


                      ประกอบ ด้วย 2 ส่วนฝาครอบและตัวกล่องเป็นกล่องสล็อตมีฝาเปิดปิดด้านเดียว ไม่มีฝาเปิดปิดในตัวโดยกล่องจะถูกปิดด้วยฝาครอบต่างหากฝาครอบยื่นครอบตัวกล่องน้อยกว่าสองในสามของความสูงของตัวกล่องฝาครอบลักษณะเดียวกันกับ design style หรือเป็นแบบ half-slotted style ก็ได้ เมื่อต้องการทั้งการขนส่งและตั้งโชว์และในงานที่ต้องเปิดปิดฝาครอบบ่อยครั้งสำหรับฝาครอบแบบ half slotted style นั้นใช้มากในอุตสาหกรรม แบตเตอรี่,ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า ฯลฯ

กล่องลูกฟูกแบบ TPSH

(Half Slotted Box with Half Slotted Partial Cover)


                      ประกอบด้วยกล่อง 2 ชิ้นคือฝาครอบกับตัวกล่องซึ่งต่างก็เป็นแบบ   slotted style ทนต่อการโก่งตัวและบวมโค้งงอ(bulging & bulking)เมื่อกล่องได้รับน้ำหนักทับมากบางครั้งผู้ผลิตก็จงใจที่จะให้มีการบรรจุสินค้ามากเกินไป   (over-packed) แต่กล่องก็สามารถรับน้ำหนักได้ดีกล่องลูกฟูกแบบ PTHS

(Half Slotted Box with Half Slotted Partial Cover)


                      ลักษณะเหมือนกล่อง RSC แต่ความสูงน้อยมากเมื่อเทียบกับความยาวปิดเป็นรูปกล่องโดยใช้เทปปิดทั้งสองปลายกล่องให้ความทนทานดีเนื่องจากมีฝาปิดเหมาะเป็นภาชนะสำหรับขนส่งสิ่งของที่เป็นของแท่งลำยาวๆเช่น หวาย ลูกกลิ้ง ร่ม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆลักษณะเหมือนกล่อง RSC แต่ความสูงน้อยมากเมื่อเทียบกับความยาวปิดเป็นรูปกล่องโดยใช้เทปปิดทั้งสองปลายกล่องให้ความทนทานดีเนื่องจากมีฝาปิดเหมาะเป็นภาชนะสำหรับขนส่งสิ่งของที่เป็นของแท่งลำยาวๆ เช่น หวาย ลูกกลิ้ง ร่ม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ


ส่วนประกอบต่างๆภายในกล่อง

(Partitions and Pads)


                      ชิ้นส่วนประกอบต่างๆภายในกล่องใช้สำหรับแบ่งกั้นและลดแรงกระแทกระว่างวัตถุ อีกทั้งยังช่วยลดช่องว่างระหว่างสิ่งของที่บรรจุอยู่ในกล่องแผ่นรองทำจากแผ่นกระดาษลูกฟูกแผ่นเดียวตามความต้องการใช้งานสามารถนำมาทำเป็นแผ่นกั้นสิ่งของหรือใช้รองสิ่งของในแต่ลชั้นทำให้สิ่งของได้รับการปกป้องมากยิ่งขึ้นระหว่างการขนส่งไส้ในกล่องผลิตขึ้นจากการวางสับกันของแผ่นกระดาษลูกฟูก นิยมใช้มากสำหรับสิ่งของที่บอบบางแตกง่ายเช่น เครื่องแก้วขวด แจกันต่างๆเมื่อขึ้นรูปไส้ในจะช่วยเสริมให้กล่องมีความแข็งและอยู่ทรงมากขึ้นอีกด้วย

Factory   (OEM)

200/2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700


Line Factory 1:      tpc-sales

Line Factory 2:       tpc-sales-2ฝ่ายขาย 1:   093-426-5391


 ฝ่ายขาย 2:  095-242-3651


ฝ่ายขาย 3:   082-626-2416


Telephone:   02-433-6888


 แฟกซ์02-433-3744


    info@thaipapercartons.com
จำนวนขั้นต่ำ  OEM กล่องลูกฟูกทุกชนิด 1,000  ใบ/SKU

OEM Order แรก ใช้เวลาผลิต 14 วัน   

หลังจาก   confirm  แบบ

Repeat Order ใช้เวลาผลิต 7 วัน

TPC Shop Online   (กล่องสำเร็จรูป)