0

กล่องกระดาษลูกฟูก มีกี่ประเภท

กล่องกระดาษลูกฟูก มีกี่ประเภท


2019-06-12 12:12:09
  1. กล่องลูกฟูกแบบ RSC   นิยมใช้มากกว่ากล่องชนิดอื่นๆเนื่องจากผลิตได้ง่ายจากกระดาษแผ่นเดียวสิ้นเปลืองวัสดุน้อยมีฝาเปิดปิดที่กว้างเท่ากันโดยฝากล่องแผ่นนอกบรรจบกันที่กึ่งกลางกล่องตามด้านยาวของฝากล่องฝากล่องแผ่นในเว้นช่องห่างตามความสัมพันธ์ของด้านกว้างและด้านยาวของกล่องสามารถขนส่งให้ลูกค้าเป็นแผ่นราบเสมอกันซึ่งคลี่ออกพับเป็นกล่องได้ทันทีซึ่งง่ายต่อการบรรจุและปิดกล่องกล่อง RSC สามารถดัดแปลงขนาดเพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ได้เกือบทุกชนิดและสามารถใช้แผ่นรองเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้ , 

  2. กล่องลูกฟูกแบบ  FOL มีฝาทุกด้านเปิดปิดกว้างเท่ากันฝากล่องแผ่นนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่อง ทำให้ทับกันสนิทการซ้อนทับกันของฝาเปิดแผ่นนอกทั้งด้านบนและด้านล่างจะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่องเมื่อมีการวางซ้อนกันจึงเหมาะสำหรับบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากอีกทั้งยังช่วยต้านทานการ handling ที่ไม่ปราณีตได้ดีขึ้น

  3. กล่องลูกฟูกแบบ HSC      ประกอบ ด้วย 2 ส่วนฝาครอบและตัวกล่องเป็นกล่องสล็อตมีฝาเปิดปิดด้านเดียว ไม่มีฝาเปิดปิดในตัวโดยกล่องจะถูกปิดด้วยฝาครอบต่างหากฝาครอบยื่นครอบตัวกล่องน้อยกว่าสองในสามของความสูงของตัวกล่องฝาครอบลักษณะเดียวกันกับ design style หรือเป็นแบบ half-slotted style ก็ได้ เมื่อต้องการทั้งการขนส่งและตั้งโชว์และในงานที่ต้องเปิดปิดฝาครอบบ่อยครั้งสำหรับฝาครอบแบบ half slotted style นั้นใช้มากในอุตสาหกรรม แบตเตอรี่,ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า ฯลฯ 

  4. กล่องลูกฟูกแบบ TPSH   ประกอบด้วยกล่อง 2 ชิ้นคือฝาครอบกับตัวกล่องซึ่งต่างก็เป็นแบบ   slotted style ทนต่อการโก่งตัวและบวมโค้งงอ(bulging & bulking)เมื่อกล่องได้รับน้ำหนักทับมากบางครั้งผู้ผลิตก็จงใจที่จะให้มีการบรรจุสินค้ามากเกินไป   (over-packed) แต่กล่องก็สามารถรับน้ำหนักได้ดี 

  5. กล่องลูกฟูกแบบ PTHS     ลักษณะเหมือนกล่อง RSC แต่ความสูงน้อยมากเมื่อเทียบกับความยาวปิดเป็นรูปกล่องโดยใช้เทปปิดทั้งสองปลายกล่องให้ความทนทานดีเนื่องจากมีฝาปิดเหมาะเป็นภาชนะสำหรับขนส่งสิ่งของที่เป็นของแท่งลำยาวๆเช่น หวาย ลูกกลิ้ง ร่ม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆลักษณะเหมือนกล่อง RSC แต่ความสูงน้อยมากเมื่อเทียบกับความยาวปิดเป็นรูปกล่องโดยใช้เทปปิดทั้งสองปลายกล่องให้ความทนทานดีเนื่องจากมีฝาปิดเหมาะเป็นภาชนะสำหรับขนส่งสิ่งของที่เป็นของแท่งลำยาวๆ เช่น หวาย ลูกกลิ้ง ร่ม และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ