0


                                 โรงงานผลิตกล่องลูกฟูก กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ กล่องลูกฟูกสำเร็จรูป กล่องไดคัท กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องใส่ผลไม้ กล่องลูกฟูกใส่อาหารร้อน  กล่องลูกฟูกแช่เย็น   กล่องลูกฟูกแช่แข็ง  กล่องใส่ผลไม้   กล่องลูกฟูกแฟชั่น และกล่อง รูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและพัสดุภัณฑ์   โดยการพิมพ์งานในระบบเฟล็กโซ่ (สีน้ำ) ด้วยการดำเนินการ ที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพและการบริการ จึงได้รับความไว้วางใจ และความพึงพอใจจากลูกค้าเสมอมา   ทางบริษัทสามารถผลิต กล่องลูกฟูก กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ กล่องลูกฟูกสำเสร็จรูป กล่องไดคัท กล่องแช่เย็น กล่องแช่แข็ง กล่องใส่ผลไม้ กล่องใส่อาหาร และส่วนประกอบกล่องที่เป็น กระดาษลูกฟูกตามรูปแบบและจำนวนที่ลูกค้าต้องการ   ทั้งนี้ทางบริษัทยังจำหน่ายกล่องลูกฟูกสำเร็จรูป ในขนาดที่เป็นมตราฐานไปรษณีย์ไทย สามารถจำหน่ายให้ลูกค้าได้ทันที เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว